Arie van Es krijgt gemeentepenning uitgereikt tijdens repetitie Big Band Blast!

Tijden een repetitie van Big Band Blast! is woensdagavond 6 december 2023 aan Arie van Es de gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht uitgereikt. Hij zet zich al jaren in voor Wilhelmus’ Muziekkorpsen. Big Band Blast! had – zoals gebruikelijk op de middelste dag van iedere week – een repetitieavond. De band werd rond 20.30 uur voor even ‘het zwijgen opgelegd’ door burgemeester Jan de Vries (CDA), die aan Arie van Es een Vrijwilligerspenning uitreikte.

Op de foto echtgenote Tara Richardson, Arie van Es en burgemeester Jan de Vries (CDA). Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24

Na de eerste kennismaking met de trompet in het jeugd muziekkorps is Arie van Es jarenlang actief geweest bij het showkorps. Naast zijn betrokkenheid bij het showkorps heeft Arie van Es in 1990 ook Big Band Blast! opgericht.

Van de succesvolle Big Band Blast! is Arie van Es nog steeds de motor en organisator. Zo organiseert hij regelmatig concerten als Sunday Jazz. Van Es is niet alleen een gedreven muzikant, maar ook een betrokken Sliedrechtse inwoner. Zo is hij bestuurslid van de Stichting Sliedrecht en Cultuur. Hij is 15 jaar lid geweest van het dagelijks bestuur van Wilhelmus en heeft vanuit die rol op een fijne manier jarenlang leiding gegeven aan deze mooie vereniging. Ook heeft hij veel tijd en energie gestoken om de muziek bij de Sliedrechters te brengen. Met het showkorps tijdens streetparades en taptoes, maar zeker ook met Big Band Blast! “Dat is van onschatbare waarde, want muziek verbindt mensen”, schrijft de gemeente Sliedrecht. Na afloop was er gebak van de gemeente Sliedrecht voor de hele band.

Nationale Vrijwilligersdag

Vrijwilligers zijn de mensen die de samenleving verbinden. Inwoners die stuk voor stuk energie steken in de Sliedrechtse gemeenschap. Mensen die mogelijk maken dat anderen kunnen meedoen. Dit zijn mensen die van onschatbare waarde zijn voor de Sliedrechtse samenleving. Deze week, met de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december, staat in het teken van de waarde van vrijwilligerswerk en waardeert de gemeente de vrijwillige inzet. Daarbij past het uitreiken van Gemeentepenningen.

Gemeentepenning

Het college van burgemeester en wethouders heeft grote waardering voor de vrijwilligers die zich langdurig en op een bijzondere wijze hebben ingezet voor onze samenleving. Daarom heeft het college besloten aan een enkele inwoners de Gemeentepenning toe te kennen. De Sliedrechtse Gemeentepenning kent de gemeente alleen toe aan inwoners die zich vrijwillig ten minste 10 jaar voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners hebben ingezet en zich nog steeds inzetten voor de gemeenschap. Dit jaar worden deze Gemeentepenningen op verschillende momenten uitgereikt.

Bron: Sliedrecht24 en Het Kompas Sliedrecht